Ouderhulp

Verder spelen ouders op onze school een belangrijke rol in de praktische ondersteuning van leerkrachten. Zo zijn ze betrokken bij diverse activiteiten, zoals het begeleiden bij excursies, het geven van leeshulp, handvaardigheidslessen en kooklessen. Ook zorgen ze voor regelmatige hoofdluiscontroles en zijn er klassenouders per groep. Daarnaast is er een Oudercommissie die een heel aantal praktische zaken coördineert en de school veel werk uit handen neemt.