Opvang

Okidoki biedt christelijke kinderopvang in onze brede school

In een eigen vleugel van het gebouw, met aangrenzend een natuurlijke buitenspeelplaats, is de kinderopvang van Okidoki gevestigd. De kinderopvang heeft een babygroep voor kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. Beide groepen bieden een fijne plek voor uw jonge baby, waar uw peuter lekker kan spelen met andere kinderen en ook spelenderwijs dingen kan leren. Op onze locatie werken medewerkers die christelijk zijn, zodat deze omgeving ook in dat opzicht vertrouwd is voor de kleintjes. Zo wordt er uit de kinderbijbel gelezen, voor het eten wordt gebeden en de kinderen zingen Bijbelse liedjes.

Kinderopvang Okidoki werkt met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma Ben ik in Beeld? Dit is een erkend programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat gebruikmaakt van elementen uit de methode Uk & Puk. Pedagogisch medewerkers versterken hiermee de brede (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. De activiteiten binnen deze methode worden op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden. Dit betekent onder andere dat pedagogisch medewerkers altijd kijken naar wat de kinderen ondernemen en wat ze interessant vinden, om zo bij hun belevingswereld aan te blijven sluiten.

Er is een goede samenwerking met de school. Peuters en kleuters werken regelmatig aan eenzelfde thema en soms worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen. Zo raken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met de basisschool. De buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar heeft naast een gezellige groepsruimte ook de prachtige keuken van de school ter beschikking.

Voor informatie kunt u bellen met 0174 - 44 15 10 of contact opnemen met Kirsten van den Ende, de leidinggevende van onze locatie:kende@okidoki-kdv.nl. Bezoek ook eens de website.