Algemeen

Op onze school we vinden ouderbetrokkenheid belangrijk. We werken graag samen met ouders, in het belang van de kinderen. Een goede samenwerking is in alle gevallen goed voor het welbevinden en de prestaties van kinderen. In het bijzonder wanneer er sprake is van specifieke onderwijs- en/of zorgbehoeften, vinden we het belangrijk om samen met ouders het beste voor het kind te zoeken. Ouders kunnen te allen tijde contact opnemen met de leerkracht om te spreken over hun kind(eren). Andersom zullen leerkrachten dit ook doen wanneer hier aanleiding voor is.