De vreedzame schoolOp onze school is sociale veiligheid van groot belang. Om deze reden zijn wij begin van het schooljaar 2018-2019 gestart met de invoering van De Vreedzame school.

Het team wordt getraind en de leerlingen krijgen wekelijks lessen in sociale vaardigheden.
Leerlingen leren onder meer samen conflicten op te lossen. Hiermee versterken we ons sociaal en pedagogisch klimaat.

Een ander onderdeel van de methode is democratisch burgerschap.De methode is verdeeld in zes verschillende blokken. Binnen de hele school wordt tegelijk aan een blok gewerkt, in elke groep op het eigen niveau.


Meer informatie over deze methode vindt u op https://vreedzaam.net.