Team

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen die op school werken. De Eben-Haëzerschool heeft een jong en enthousiast team van 18 mensen. Ieder heeft daarbij een eigen rol en specifieke expertise.
 
De leerkrachten werken dagelijks met de groep en werken vanuit een relatie met de kinderen aan de onderwijsdoelen. In de meeste groepen op onze school geven twee leerkrachten les. De leerkracht die de meeste uren werkt is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor de ouders. Onderling maken de leerkrachten, die in een groep lesgeven, goede afspraken. De leerkrachten hebben vrijwel dagelijks overleg en overdracht, zodat ze samen zorgen voor een goede overdracht en proberen zo het verschil in pedagogische aanpak te voorkomen. Het is ons streven om maximaal twee leerkrachten per groep te laten werken.
 
Daarnaast hebben wij op onze school RT-leerkrachten en een opgeleide Leraarondersteuner. De RT-leerkracht geeft extra hulp en begeleiding aan individuele leerlingen, zowel binnen (remedial training) als buiten (remedial teaching) de klas. De Leraarondersteuner wordt tevens ingezet bij het lesgeven en begeleiden van leerlingen in een groep. Tevens hebben we een leerkracht in dienst die leerlingen begeleidt die extra verdieping nodig hebben.
 
De IB-er is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingzorg. Dit houdt in dat zij observaties uitvoert, groepsbesprekingen houdt met de leerkrachten, gesprekken voert met ouders en contacten onderhoudt met externe zorginstanties.
Daarnaast is er ook een vakleerkracht gym werkzaam op school, evenals twee conciërges die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en het onderhoud van het gebouw.


mw. J. Ruijgrok


Directeur

mw. A. Aarnoutse

Leerkracht gr. 7/8

dhr. J. Bal


Leerkracht gr. 4/5

mw. E. Blok


Leerkracht gr. 6/7

mw. J. Bos


Leerkracht gr. 3/4

dhr. E. Droogendijk

Leerkracht gr. 6/7

Bovenbouwcoördinator

mw. M. Gieselbach

Onderwijsassistent


mw. R. den Hollander

Leerkracht gr. 3/4


mw. A. de Jong


Leerkracht gr. 2

Onderbouwcoördinator

mw. G. de Jong


Onderwijsassistent

mw. P. Kiesbrink


Vakleerkracht bewegingsonderwijs

mw. M. Lock


Onderwijsassistent


mw. M. Lock


Onderwijsassistent

mw. A. Noordam


Leerkracht gr. 0/1


mw. M. Pons


Conciërge


mw. R. Udofia


Leerkracht gr. 7/8


mw. M. Rijsdam


Conciërge


mw. E. Vedder


Leerkracht gr. 0/1


mw. M. Vink


Leerkracht gr. 2


mw. P. Vrij


Leerkracht gr. 4/5


mw. I. Vroegindeweij

IB'er